Människa på väg erbjuder terapeutiska samtal där fokus ligger på det friska som finns inom varje individ. I samtalet och mötet med en annan människa finns en stor kraft till förändring och utveckling, och genom samtalsterapin vill vi hjälpa dig till större självkännedom och ökad självkänsla. Vi vet att alla människor möter problem och svårigheter, men också att det finns möjlighet till utveckling och mognad genom detta.

Till oss kommer människor som till exempel:

 • känner oro eller ångest
 • brottas med dålig självkänsla
 • går igenom kriser av olika slag
 • sörjer någon
 • har funderingar kring livsfrågor
 • vill ha hjälp att hantera ensamhet
 • känner sig stressade och vill göra något åt det
 • vill hitta harmoni i livet
 • har det jobbigt med sina relationer
 • oroar sig för barn och familj
 • vill jobba med sin parrelation eller sitt äktenskap
 • känner sig deprimerade
 • har genomgått eller genomgår en skilsmässa
 • vill ha individuell handledning
 • har blivit sexuellt utnyttjade
 • har haft obehagliga upplevelser i andliga miljöer
Här finns våra terapeuter. Klicka för att gå vidare...