Människa på väg är sedan 2006 en ekonomisk förening som består av ett antal samtalsterapeuter som alla är egna företagare. Vi terapeuter har en bred kompetens såväl inom de terapeutiska som själavårdande och teologiska områdena. Vi har adekvat utbildning för ändamålet, där minimum är en treårig heltidsutbildning, eller motsvarande, inom samtalsterapi och själavård. Vi får kontinuerlig handledning av erfarna handledare och arbetar under sekretess, men utan journalplikt.

Vårt arbete vilar på kristen grund, och vi använder oss av olika terapeutiska och psykologiska metoder och modeller. Vi utgår från en holistisk människosyn, vilket innebär att människan är en helhet med fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov.

 

Här finns våra terapeuter. Klicka för att gå vidare...